متن آهنگ عرفان اشکانی خداحافظ

 

بهم نگو خداحافظ من بهت حس داره قلبم

این دل عاشق تو بوده بی تو از دست میره کم کم

بهم نگو خداحافظ این عشقو از من نگیرش

نذار این بحثو بدیم کش گل این عشقو نچینش

نگو که دیره نگو جدایی آسونه برات

یه چشم خیره به در یه چشمم بارونه برات

تو نمیفهمی ولی من نمیتونم زنده باشم بی هوات

نگو که دیره نگو جدایی آسونه برات

یه چشم خیره به در یه چشمم بارونه برات

تو نمیفهمی ولی من نمیتونم زنده باشم بی هوات

جا زدی رفتی نمونندی پیشم بسمه

بی تو دیوونه میشم حال من بعد تو بهتر که نه بدتر میشه

تو بد شدی چی دیدی ازم دیوونتم

به اون چشمات قسم آخرش

دلم تنگه برا تو میمونه همیشه

نگو که دیره نگو جدایی آسونه برات

یه چشم خیره به در یه چشمم بارونه برات

تو نمیفهمی ولی من نمیتونم زنده باشم بی هوات

نگو که دیره نگو جدایی آسونه برات

یه چشم خیره به در یه چشمم بارونه برات

تو نمیفهمی ولی من نمیتونم زنده باشم بی هوات