متن آهنگ سامان جلیلی خدایی

 

انقده خوبی توو چشمی همش میشه

گنج بشی قلبم باشه تله ش

تعصب عشقتو میکشم بیا واسه

دلم شو تا کم شه طمعش

کنارم باش توی هر جمع

نترسی تا دستت توو دست منه

نمیذاره چپ شه نگاه کسی اگه

جنگ شه سرت این جنگ منه

خدایی ندیم رو دستت کسی رو بیا تا تهش

این مسیرو میخوامت تویه بی نظیرو

خدایی ندیم رو دستت کسی رو بیا تا تهش

این مسیرو میخوامت تویه بی نظیرو

تویی که جات روی چشم منه

تو با هرکی که گفتم فرق میکنی

تو یه اقیانوسی که حتی

با کشتیم آدمو غرق میکنی

خدایی ندیم رو دستت کسی رو بیا تا تهش

این مسیرو میخوامت تویه بی نظیرو

خدایی ندیم رو دستت کسی رو بیا تا تهش

این مسیرو میخوامت تویه بی نظیرو