متن آهنگ ناصر پورکرم خدا به همرات

 

میون دردوم چقد دلتنگوم

کجایی من بیام دورت بگردوم

از یادت رفتوم دلوم آروم نیست

برم به کی بگم همه کسوم نیست

آسمون ابره از حال و روزوم

چقد بشینم و به پات بسوزوم

به عشقت یه عمر شو بیداروم

تموم زندگیم رفت از کناروم

برو خدا به همرات