متن مداحی خدا راضی حسن راضی

 

و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه

فقیر اومده در خونه فقیر و که کسی نمیدونه

یه تیکه نون سهم کریم و یه تیکه نون سهم حسینه

أنفقوا مما تحبوا اینم غذای زینبه

خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین راضی

علی جان سفره ی عشق و تو این خونه تو میندازی

علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم

و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه

یتیم اومده پر از درده مبادا دست خالی برگرده

درسته که خالیه سفره درسته که نونم نداریم

تا سایه ی تو رو سر ماست چیزی تو خونه کم نداریم

خدا مهرت رو تو قلبم شبیه آیه نازل کرد

خدا با تو امام من برام نعمت رو کامل کرد

علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم

ویطعمون طعامه سفره ما بدون شامه

اسیر اومده دلش خونه ولی گرسنه که نمیمونه

خدا کنه که هیچ اسیری هیچ جایی بی غذا نمونه

خصوصا اون بچه یتیمی که میخوابه کنج ویرونه

سه ساله دختری مجروح سه ساله دختری پیره

رو گونه اش جای پنجه رو دستاش جای زنجیره

حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم

سلام الله علی الزهرا سلام الله علی الزهرا