متن آهنگ امیر خوشنگار خدا رو شکر

 

چشمامو که وا کردم دیدم تورو یهو مثه یه فرشته بودی از اون اول جلوم

توی بوم نقاشی من دادم بهت دلو

تا که یه روز از اون بالا خدا داد بهم تورو

خدا رو شکر میکنم برا داشتنت تو همون فرشته ای بودی که میخواستمت

تموم تلاشمو کردم برا داشتنت

تا که یهویی خدا تورو دادتت

خدا رو شکر میکنم برا داشتنت تو همون فرشته ای بودی که میخواستمت

تموم تلاشمو کردم برا داشتنت

تا که یهویی خدا تورو دادتت

خدا رو شکر میکنم برا داشتنت تو همون فرشته ای بودی که میخواستمت

تموم تلاشمو کردم برا داشتنت

تا که یهویی خدا تورو دادتت

خدا رو شکر میکنم برا داشتنت تو همون فرشته ای بودی که میخواستمت

تموم تلاشمو کردم برا داشتنت

تا که یهویی خدا تورو دادتت

ببین منو من همون پسریم که عاشق تو بود ته قصمون ساختیم یه خونه رو به نور

با این حال خوبمون ساختیم ما واسه دلمون

یه عشقی که نبود توی هفتا آسمون

خدا رو شکر میکنم برا داشتنت تو همون فرشته ای بودی که میخواستمت

تموم تلاشمو کردم برا داشتنت

تا که یهویی خدا تورو دادتت

خدا رو شکر میکنم برا داشتنت تو همون فرشته ای بودی که میخواستمت

تموم تلاشمو کردم برا داشتنت

تا که یهویی خدا تورو دادتت