متن آهنگ میلاد میمندی خط قرمز

 

دیگه سمه موندن توو این رابطه تو داغی هنوز اول راهته

خودم نردبونت شدم تا که تو بالاتر بری از خودم یادته

پیچوندی منی که چه خوب ساختمت 

چه ساده چه آسون تور باختمت

منم خیلی وقته شدم بی خیالت

بگو بعد من چی گذشته به حالت

بگو در چه حالی توی لحظه هات

سرش رو بذاره کی رو شونه هات

تو که با غرورت میگی بی تو هرگز

رو اسمم کشیدی تو یک خط قرمز

اونم مثه من وقتی بارون زده

دلش میگیره بعد رفتنت

اونم حاضره مثل من خیس بشه

ولی برنداره چترو از سرت

به چشمام جای خنده گریه دادم

بجای تو به دیوار تکیه دادم

به تنها بودنم تصمیم میگیرم

توو آینه یه مرد پیر میبینم

بگو در چه حالی توی لحظه هات

سرش رو بذاره کی رو شونه هات

تو که با غرورت میگی بی تو هرگز

رو اسمم کشیدی تو یک خط قرمز

اونم مثه من وقتی بارون زده

دلش میگیره بعد رفتنت

اونم حاضره مثل من خیس بشه

ولی برنداره چترو از سرت