همه خوابایی که دیدم درست بود

این دل که قرص بود اما نموندی آخرش

بگو یه روزی تو باز برمیگردی

تا برنگردی قلبم نمیشه باورش

دل عاشق همینه آخرش

بگی نگی هنوز عاشق پیشم

که عاشق میشم با اون خنده های یک سرت

یکی بیاد بگه اینا یه خوابه دنیام رو آبه

بی تو محاله بگذره آدم عاشق نباشه بهتره

غیر از من کی اینجوری دوست داشت

کی حالت و میفهمید کی واسه تو وقت میذاشت

بگو غیر از من کی هرجوری میخواستت