متن آهنگ محمدرضا شعبان زاده خواستگاری

 

هی لج لج لج میکنی راتو کج میکنی

چی میشه این دفه سم ما راتو گج بکنی

بس دل وصل تویه پابست تویه

چطو دلت میاد دل منه که دست تویه

هی بزن بزن که داری میزنی زخم کاری

نکنه تو با قلبم نداره سازگاری

آره بزن بزن که داری میزنی

زخم کاری میخوام بیام عزیزم

بیام خواستگاریت بیام خواستگاریت

خوب میدونی منو که تیزم

هر جا که تو بری عزیزم یجوری میپامت

که تورو میخوامت دل ندی به دلم

مریضم من یکی هواتو دارم

میدونی تویی کس و کارم یه کمی

حواستو بدی اینورا دیگه کار به کسی ندارم

هی بزن بزن که داری میزنی زخم کاری

نکنه تو با قلبم نداره سازگاری

آره بزن بزن که داری میزنی

زخم کاری میخوام بیام عزیزم