متن آهنگ رضا مریدی خوب بلده

 

دوس دارم گم شن انگشتای من همش توی گندم زار موت

خدا نیاره یه روز ببینم

کسی چش بد داره روت

این که بخوام دیگه دور بمونم ازت نمیره توو کت من

آسمونو رو زمین میارم

که تو بشی قسمت من

خوب بلده کارشو چشمای تو به منه مغرور کلی عشق داده خب

هر چی که غمه توو سینت مال من

هر چی خوشی توو دلمه مال تو

خوب بلده کارشو چشمای تو به منه مغرور کلی عشق داده خب

هر چی که غمه توو سینت مال من

هر چی خوشی توو دلمه مال تو

شاید داره سلیقت فرق با من ولی دوست دارم من از صمیم قلب واقعا

نمیتونم دور شم ازت نه دیگه نه

حالم با تو رو براهه رو روالم

دست خودم نیست سرتو آدم حساسی شدم

کم دیدم آخه مثل تو

آدم احساسی دورم

خوب بلده کارشو چشمای تو به منه مغرور کلی عشق داده خب

هر چی که غمه توو سینت مال من

هر چی خوشی توو دلمه مال تو

خوب بلده کارشو چشمای تو به منه مغرور کلی عشق داده خب

هر چی که غمه توو سینت مال من

هر چی خوشی توو دلمه مال تو