متن آهنگ بابک جهانبخش خودمو دارم که

 

ته دنیا باشم تکو تنها باشم خودمو دارم که

روبروم سد باشه همه چی بد باشه خودمو دارم که

خودمو دارم که روزای تنهایی

بزنه رو شونم بگه تنها نیستی

وقتیکه دلتنگم وقتیکه دلگیرم

بگه تا من هستم ته دنیا نیستی

زندگی گاهی خوب گاهی هم بد میشه

نمیشه از قلبم غمو بردارم که

اما توو هر حالی بهه خودم میگم خب

همه رفتن باشه خودمو دارم که

خودمو دارم که

اگه بارون اومد اه دلگیرم کرد

اگه غمگینم کرد خودمو دارم که

اگه توی این شهر تکو تنها موندم

از همه جامونندم خودمو دارم که

خودمو دارم که

روزای تنهایی بزنه رو شونم بگه تنها نیستی

وقتیکه دلتنگم وقتیکه دلگیرم

بگه تا من هستم ته دنیا نیستی

زندگی گاهی خوب گاهی هم بد میشه

نمیشه از قلبم غمو بردارم که

اما توو هر حالی بهه خودم میگم خب

همه رفتن باشه خودمو دارم که

خودمو دارم که