هوا ابره مهم نیس بزن بیرون دوباره

لذت ببر از هوا بارون بزار بباره

حال دلت مهمه بخند امید همینه

همیشه بعد تلخی یه اتفاق شیرینه

دستاتو وا کن عشقو صدا کن

تغییر کن بسه مثبت نگاه کن

نذار دنیا با تو بازی کنه

به دلتنگی تو رو راضی کنه

هوا رو عشقه خدا رو عشقه

امروز گذشت فردا رو عشقه

زندگی کلا همین یه باره 

یه فکر مثبت چاره ی کاره

خوشبختی رو حس کن تکرار کن که همینطوره

غصه دیگه هیچوقت نمیگه حالت چطوره

خوشبختی رو حس کن تکرار کن که همینطوره

غصه دیگه هیچوقت نمیگه حالت چطوره