متن آهنگ خوشحالم بلاکت کردم اینستا

 

خوشحالم دیگه تو نیستی انیجا خوشحالم بلاکت کردم اینستا

خوشحالم نمیبینت هیچ جا خوشحالم حرف نمیزنی بی جا

خوشحالم صداتو نمیشنوم خوشحالم ندارم دیگه سر درد

خوشحالم گورتو گم کردی تو خوشحالم همه چی خوبه بی تو

اگه باز برام تو تنگ شد دلت به این فک کن چرا کردم ولت

مامان من روز اول گفت این دختره نیست برا تو

گفت میدونم دوستش داری ولی عزیزم این نیست برا تو

گفتم نه این یکی فرق میکنه با بقیه برام

بابا بم خندید و گفت اینم کرده تیز برا تو

این آخرین هی میگفت چرا اخلاقام فرق کرده

جوری که خودش بفهمه رابطمو باهاش کم کردم

میگفت تو نداری دلشو یه روز بخوای ترکم کنی

تو که برام هیچی نیستی من حتی سیگارمم ترک کردم

چقدر من درک کردم چقدر من رحم کردم

چقدر من تو کثافت و از این ور اون رو جم کردم

خودمو من خر کردم گوشامو من کر کردم

فقط اینکه بمونی پیشم نمیدونم اصلا چند چندم

اگه باز برام تو تنگ شد دلت به این فک کن چرا کردم ولت