متن آهنگ سامان جلیلی خوشگلا

 

من تو تو رو که میبینم زبونم میگیره

خب اینم کار چشاته که زیر بار نمیره

ای چش و ابرو سیاه خیلی توو چشمیا

خوشگل من کی مثه من

آخه برات میمیره مگه تورو یادم میره

خدا رو شکر که خوردی تو به پستم آسته برو آسته بیا

عزیزم آخه میگن خوشگلا رو میدزدن

خوشگل من کی مثه من آخه

برات میمیره مگه تورو یادم میره

خدا رو شکر که خوردی تو به پستم آسته برو

آسته بیا عزیزم آخه میگن خوشگلا رو میدزدن

خوشگل من کی مثه من آخه

برات میمیره مگه تورو یادم میره

خوشگلا رو میدزدن

خوشگلا رو میدزدن خوشگلا رو میدزدن

وجود تو برای من خیلی با ارزشه اگه کسی

باهات طرف شه ممکنه براش بد بشه

من مگه مردم که دلت خسته شه

از سر تو یه تار مو کم بشه

خدا رو شکر که خوردی تو به پستم آسته برو

آسته بیا عزیزم آخه میگن خوشگلا رو میدزدن

خوشگل من کی مثه من

آخه برات میمیره مگه تورو یادم میره

خدا رو شکر که خوردی تو به پستم آسته برو

آسته بیا عزیزم آخه میگن خوشگلا رو میدزدن

خوشگل من کی مثه من آخه برات میمیره مگه تورو یادم میره