متن آهنگ خوشگل زیاد پیدا میشه تو دنیا اما یکیش خوشگل من نمیشه

 

خوشگل زیاد پیدا میشه

تو دنیا اما یکیش خوشگل من نمیشه

لاله رو میگن نوبر بهاره برای من تو نوبری همیشه

مثل تو پیدا نمیشه دلبری با یک نگاه از همه دل میبری

من نمیگم تموم عالم میگن از همه خوشگلا تو خوشگلتری

موجی که موی تو داره دریا نداره لطفی که روی تو داره صحرا نداره

نازی که اون نگاه و لبخند تو داره سپیده صبح شب یلدا نداره

مثل تو پیدا نمیشه دلبری با یک نگاه از همه دل میبری

من نمیگم تموم عالم میگن از همه

خوشگلا تو خوشگلتری