متن آهنگ دویار خیالت تخت

 

بالاخره یه رو میرسه که دستاتو میگیرم و میشی مال خودم

بالاخره یه رو میرسه که هر

جا برم بشنومت کنار خودم

یه شبایی میرسه که فقط منو توییم دوتایی چش تو چش هم

من به هبچکسی غیر تو

تو به هیچکسی غیر

من حتی نگا نکنی دست از پا خطا نکنی

خیالت تخت تو یکیو داری که

همیشه بت حواسش هست

تو یکیو داری که مثل سایه کنارت هست خیالت تخت

من اونقدر تو رو‌ دوسدارمت که بدون

شب بخیر تو خوابم نمیبره ها

میشه خوشگل تر نشی هی اینجوری پیش بری یهو دیدی قلبم نمیزنه ها

مقایسه نمیشی با احدی خوبه

که منو بلدی خوبه که بهم اومدیم

برام چشای خوشگل تو یعنی یه ویو ابدی