متن اهنگ خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم

 

 

خيال نکن

نباشی بدون تو ميميرم

گفته بودم عاشقم خوب حرفمو پس ميگيرم

خيال نکن نمونی کارم ديگه تمومه

ليلی فقط تو قصه است جنون ديگه کدومه

کی ميگه تو نباشی ستاره بی فروغه

بذار همه بدونن که عاشقی دروغه

تو برده ای ميخواستی که حرفتو بخونه