متن آهنگ مبین رسایی خیال

 

با تو رسیده رویاهام به مقصد

عجیبه حتی فکر داشتن تو

چه دلهره ی شیرینیه عشقت

همیشه با منه این خواستن تو

تو از کجا رسیدی به نگاهم

که اینجور محو چشمای سیاتم

تو قول بده که میمونی همیشه

منم دیوونه وار عشقم باهاتم

تو از حال دلم خبر داری فقط

چقد خوبه میدونی تورو میخواد دلم

میخوام وایسته زمان لحظه ی لبخند تو

بجز تو از همه دنیا یه دنیا غافلم

تو از حال دلم خبر داری فقط

چقد خوبه میدونی تورو میخواد دلم

میخوام وایسته زمان لحظه ی لبخند تو

بجز تو از همه دنیا یه دنیا غافلم

نمیری که نمیری که نمیری

از قلبو روح من از توو وجودم

یه جور دلتنگ تو میشم یه وقتا

انگار صد سالیه پیشت نبودم

انگار صد سالیه پیشت نبودم

تو از حال دلم خبر داری فقط

چقد خوبه میدونی تورو میخواد دلم

میخوام وایسته زمان لحظه ی لبخند تو

بجز تو از همه دنیا یه دنیا غافلم

تو از حال دلم خبر داری فقط

چقد خوبه میدونی تورو میخواد دلم

میخوام وایسته زمان لحظه ی لبخند تو

بجز تو از همه دنیا یه دنیا غافلم