متن آهنگ خیانت مسعود فردمنش

 

بیشتر از آنکه تصور کنی خیانت دیده ام

و بیشتر از آنچه باور کنی قلبم را شکسته اند

اما تو نه خیانت کردی و نه قلبم را شکستی

تو جگرم را آتش زدی زبانم می گوید

زبانم می گوید به امید روزی که روزگارت سیاه تر از پر کلاغ

تیره تر از غروب و غمگین تر از دم جدایی باشد

اما دلم میگوید به امید روزی که آشیانت بالاتر از آشیان عقاب

چشم انداز نگاهت زیباتر از بهشت

بر لبانت لبخند و صد هزار پری کنیزت باشند

تو که تازه رسیدی از گرد راه تو که تازه به دل ما رسیدی

تو چه جوری ما رو دیونه دیدی ، توچه جور نقشه برامون کشیدی

عمریه عمریه که عاشق خدایی این دل ما

آخر خط و باز فدایی این دل ما

تو یکی بیا و از پشت دیگه خنجرش نزن

ذالفقار عشقت تویکی بر سرش نزن

دل ما رو تو دیگه در به در این در و اون درش نکن

پل مارو به خزونه تو با عشقت دیگه پرپرش نکن

بیچاره خوش باورو ساده و پاکِ دل ما

واسه یک ذره وفا عمری هلاک دلِ ما

بیا با ما تو یکی از ته دل یار بشو

راستی راستی بیا با ما عمری گرفتار بشو

تو که تاره رسیدی از گرد راه تو که تازه به دل ما رسیدی

تو چه جوری مارو دیونه دیدی تو چه جور نقشه برامون کشیدی

نکنه هوس گریبون دلت رو بگیره

نکنه تا جون گرفت دوباره این دل بمیره

نکنه اشک مارو تو هم بخوای دربیاری

نکنه حوصله مونو تو بخوای سر بیاری

ما دیگه خسته شدیم حوصله ی حرفای پوچو نداریم

ما دیگه خسته شدیم طاقت کوچو نداریم

سر به سرم بذار ولی سر به سر دلم نذار

یه باری از دوشم بگیر مشکل رو مشکلم نذار

نکنه اشک مارو تو هم بخوای دربیاری

نکنه حوصله مون و تو بخوای سر بیاری

ما دیگه خسته شدیم حوصله ی حرفای پوچو

نداریم ما دیگه خسته شدیم طاقت کوچو نداریم

بیا با ما تو یکی از ته دل یار بشو

راستی راستی بیا با ما عمری گرفتار بشو