نیاد اون روزی که تو دیگه پیش من نیای آره میمیرم برای تو اگه تنهام بذاری

اگه دستاتو نخوای توی دستام بزاری اگه بری بی وفا بشی یا ازم جدا بشی

اگه جز من با یکی دیگه آشنا بشی خیلی بیقرارو خستم به هیچ کسی دل نبستم

تا روزی که زنده هستم پای عشق تو نشستم

آخه تو قشنگ ترینی تو مهربون ترینی واسه این دل شکستم تو برا من آخرینی