متن اهنگ خیلی دیر کردی سجاد فرهادی

 

من دلم تنگ

یه زنگته حق بده

تنگ صدای قشنگته وقتشه دیگه برگردی

خیلی دیر کردی خیلی دیر کردی

من دلم تنگ یه زنگته حق بده

تنگ صدای قشنگته وقتشه دیگه برگردی

خیلی دیر کردی

خیلی دیر کردی