متن آهنگ نیواد دارمت

 

چی دارن اون دوتا چشمات که یه شهر به من حسادت میکنن

اینا از عشق چی میدونن که میخوان با من رقابت بکنن

عشق من مهم همینه که یه تو تموم دنیای منی

عشق من تو یه تنه حریف تموم حسودای منی

دارمت چه خوبه دارمت مطمئن باش که تنها نمیذارمت

تو که هر چی بخوای تو که لب تر کنی

حله چشمات عزیزم  من دوست دارمت

من دوست دارمت هر جا باشی خود من هوادارمت

بهم نگاه میکنی من که عشق میکنم

کل یک شهر یک طرف من تورو دارمت 

با تو که من قرصه دلم تورو دارم نمیترسه دلم

هر چی میگن تو باز پشت منی همه کنار تویی بال و پرم

با تو که من قرصه دلم تورو دارم نمیترسه دلم

هر چی میگن تو باز پشت منی همه کنار تویی بال و پرم

دارمت چه خوبه دارمت مطمئن باش که تنها نمیذارمت

تو که هر چی بخوای تو که لب تر کنی

حله چشمات عزیزم  من دوست دارمت

من دوست دارمت هر جا باشی خود من هوادارمت

بهم نگاه میکنی من که عشق میکنم

کل یک شهر یک طرف من تورو دارمت