دانلود آهنگ جدید ایرانی

آهنگ های داوود رستمی

 

سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز بیننده سایت جناب موزیک.توجه شما رو جلب میکنیم در این ساعت به شنیدن گلچینی زیبا با صدای داوود رستمی که در ادامه مطلب قابل دریافت است.

داوود رستمی - شیرین و فرهاد

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - سنگ دل

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - شیرین زمان

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - تنبور

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - خرمن درد

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - پدر

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - فلک

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - چین چین دامن

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - دل دل

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - دنیای شیرین

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - قلم بنویس

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - هیسیر

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - هین ژی وه بیرا ته

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - نگین انگشتری

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - تو لکویی یار

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - یار بی وفا

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - بم هاتنه

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - دیدار یار

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - اللئ کچکه

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - عاشق تمه

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - عید

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - بابا دنیا

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - بخت رش

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - بوگا بهاره

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - داوت

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - دلی من

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - دنیا

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - عشقامه

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - عشق و عاشقی

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - اسمر

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - گلا من

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - هپرو

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - جوانی

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - خیال

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - مالان

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - روزگار

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - سقا

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - شراب

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - شیلوار سور

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - یارا دلال

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - زو وره

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - الله خاده

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - بختا منو ده

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - خوش کلام

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - لوره لوره

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - تب که ساته ازم

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - بخشی

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - دختر عمو

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - غریبی

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - چه ورفش دلیزی

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - باران

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - کچگه کرمانشان

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - آرام آرام

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - لیاره

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - للو ببخشی

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - عاشقه ته بوم

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - بینه دار

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - سردار عوض خان

۳۲۰ ۱۲۸

داوود رستمی - پری

۳۲۰ ۱۲۸
امتیاز شما به این پست
بخش نظرات