متن آهنگ مسعود دایی گلرخ

 

تو نمیدانی که جانی دل من بنده به تو

منه دیوانه شدم محو همان خنده ی تو

منه عاشق منه مجنون گرفتار توام

یه نگاهی به من انداز هوادار توام

ای گلرخ زیبا صنم ای همه جان و تنم

من به تو دل میدهم عاشق و مجنون منم

ای همه ی باورم تو شدی بال و پرم

عاشق چشمان تو کاش شوی یاورم

گلرخ زیبا صنم ای همه جان و تنم

من به تو دل میدهم عاشق و مجنون منم

ای همه ی باورم تو شدی بال و پرم

عاشق چشمان تو کاش شوی یاورم

روز اول که تو را دیدم من مات شدم

از همان لحظه که بودی غزل ساز شدم

بعد از آن هیچ زمان آدم سابق نشدم

چون بدان آدم عاشق دگر آن نشود

ای گلرخ زیبا صنم ای همه جان و تنم

من به تو دل میدهم عاشق و مجنون منم

ای همه ی باورم تو شدی بال و پرم

عاشق چشمان تو کاش شوی یاورم

گلرخ زیبا صنم ای همه جان و تنم

من به تو دل میدهم عاشق و مجنون منم

ای همه ی باورم تو شدی بال و پرم

عاشق چشمان تو کاش شوی یاورم