اومدم دریا که آروم شم دلم تنگ شد حالم بد شد اومدم دریا ازت دور شم

حالم بدتر و بدتر شد آخه دریا تورو میاره یادم من اینجا هم با تو خاطره دارم

من این دفعه بدون تو قدم زدم ولی دوتاییمونو به دریا بدهکارم

دریا تو ‌یادته از عشق برام حرف میزد سردش که میشد منو بغل میکرد

حالا چیکار کنم با یادش دریا اون مث بچه ها برام حرف میزد

سردش میشد لباسمو تن میکرد