متن آهنگ محمد جمشیدی دریا

 

همه چی رو دادم رفت چی کار کردی با قلبم

بگو چی میخوای از من تا بشی آروم

نمیدونم کجایی هر روز با یه ادایی 

دوست دارم خدایی فقط مال من باشی خانوم

چشمات دریاست عشقمو دریاب

بی تو حتی نمیاد به چشم من خواب

انقدر خوبی که به این زودی 

تو نشستی توی قلبم وای ای وای

ای عشق چه زیبایی میدونی که دنیامی

در این شب رویایی فقط دل به تو دادم

ای دلبر عاشق کش دلبسته به دام تو شد

من چیزی بجز عشق تو در یاد ندارم

ای عشق چه زیبایی میدونی که دنیامی

در این شب رویایی فقط دل به تو دادم

ای دلبر عاشق کش دلبسته به دام تو شد

من چیزی بجز عشق تو در یاد ندارم

انگاری خدا واسم عشق تورو هدیه میاره

قلب مهربون تو برای من کم نمیذاره

همیشه باش کنارم که بجز تو از همه بی زارم

میخوام که دنیا بدون چشمای تو تمومه کارم

چشمات دریاست عشقمو دریاب

بی تو حتی نمیاد به چشم من خواب

انقدر خوبی که به این زودی 

تو نشستی توی قلبم وای ای وای

ای عشق چه زیبایی میدونی که دنیامی

در این شب رویایی فقط دل به تو دادم

ای دلبر عاشق کش دلبسته به دام تو شد

من چیزی بجز عشق تو در یاد ندارم

ای عشق چه زیبایی میدونی که دنیامی

در این شب رویایی فقط دل به تو دادم

ای دلبر عاشق کش دلبسته به دام تو شد

من چیزی بجز عشق تو در یاد ندارم