متن آهنگ در سکوت شب خانه زد فریاد عرفان طهماسبی

 

در سکوت شب خانه زد فریاد

اما تو نشنیدی دل به پایت افتاد

آرزو کردم بعد از تو عاقل نشوم

آشنای من من غزیبم بی تو با خیابانها من رفیقم

بی تو بعد تو عمرا من دگر عاشق نشوم

تو رفتی دگر ماه و آینه خداحافظ بغض توو سینه

خداحافظ گم شد در قلبت عشق بی ثمرم

عشق بی خانه خداحافظ اشک بی شانه