متن آهنگ امید رادش دست خوش

 

این روزا فقط به تو دلگرمم چی شد تورو ول کردم

سراغ تو میگیره ازم هی قلبم

به جز تو نمیفهمه هیچکس نمیشناسی آدمای این شهرو

بیا نبودن تو بس کن که این آدما میزنن به من از پشت دست خوش

اگه اینه تهش باشه چجوری رفت منو یادت

بیا این دیوونه رو بشناس مگه کم کرد بهت خواهش

اگه اینه تهش باشه چجوری رفت منو یادت

بیا این دیوونه رو بشناس مگه کم کرد بهت خواهش

تو نیستی نمیگیره جاتو واسم هیشکی

تو اونی که میگفتی به من نیستی

نمیمونه یادت از من هیچی 

من تنهام میباره واسم این روزا در و دیوار

دلم همش پیش تویه نرو اینبار

نذار بمونم بی تو من تنها اینجا تو نرو اینبار

اگه اینه تهش باشه چجوری رفت منو یادت

بیا این دیوونه رو بشناس مگه کم کرد بهت خواهش

اگه اینه تهش باشه چجوری رفت منو یادت

بیا این دیوونه رو بشناس مگه کم کرد بهت خواهش