متن آهنگ پویا بیاتی دلارام

 

مرا چشمی است خون افشان

ز داغش پریشانم پریشان از فراغش

چه دارد آنکه در بند غمش نیست

چه سود از زندگی بی اشتیاقش

چه سود از زندگی بی اشتیاقش

دلی دارم دلارامش حسین است

سرآغاز و سرانجامش حسین است

در این عالم که هر کس را عزیزست

عزیز جان ما نامش حسین است

عزیز جان ما نامش حسین است

به عشقش قلبم مبتلا شد

همه سر درونم برملا شد

همین که تربتش را سجده کردم

تو بویی کعبه من کربلا شد

مرا در دل تمنای حسین است

که قلب من فقط جای حسین است

بهشت ارزانی خوبان عالم

بهشت من تماشای حسین است