متن آهنگ ابی عالی دلبر مو مشکی

 

نم بارون لب ساحل با تو عالیه روی موجای خر چه شور و حالیه

شیرین خندیدنای تو طرز نگاه تو عروس من باش

بوسه پیشکش راه تو اشک چشای تو عروس من باش

دلبر مو مشکی منه انتخابه

حس قشنگی دارمه به و دارمه علاقه جانه مه نفس های ضربانه

دلبر مو مشکی منه انتخابه

حس قشنگی دارمه به و دارمه علاقه جانه مه نفس های ضربانه

ریزه ریزه خنده کندی مسه کافیه توی قلب عاشق من جات چه خالیه

ای جان چه قد و بالایی عجب عشوه هایی عروس من باش

جانان همدم رویایی حریر دریایی عروس من باش

دلبر مو مشکی منه انتخابه

حس قشنگی دارمه به و دارمه علاقه جانه مه نفس های ضربانه

دلبر مو مشکی منه انتخابه

حس قشنگی دارمه به و دارمه علاقه جانه مه نفس های ضربانه