یکبار منو با صوت عاشقی صدا کن

من تورو پادشاه دلم میدونم

هزار تا آهنگ واسه ی چشات میخونم

دنیا که بویی از وفاداری نبرده

سرم به سنگ بی ستون عشق خورده