دلبر ناب دلم با چشای خوشگل مشکییت ی کم ی نگاه ریز

زیر چشمی به من بنداز که من دیوونه شم ای وای من

دلبر ناب دلم من دو آتیشه طرفدارم ببین دست نمیشه از تو بردارم

همین زیبای من بیمارتم ای وای من

ی منظومه توو چشماته که تا میشم بهش خیره منو میگیره

میره بالا توقعم هی نباشی توو توهمت آدم میمیره