دلتنگی یعنی تو یعنی من

یعنی من و تو بی هم

میمیریم ببینیم کسی رو بجای هم

بیا تا بگیریم غمو از صدای من