متن مداحی دلتنگ حرمتم به کی بگم حسین طاهری

 

 

دلتنگ حرمتم

به کی بگم دردامو

به تو نگم به کی بگم

خسته از همه دوباره اومدم

چی میشه به ما محل بدی یکم

حسین عزیز دلم عزیز دلم

عزیز دلم حسین عزیز دلم