متن آهنگ رضا شایان دلت برا من

 

خواستم بگم بهت دلت برا من این دینا با تو دیگه بهشته واسم

فرض کن من تو هر شب هر صبح کنار هم بشینیم بزنیم حرفو

بکنیم درد و دل منم برات هی از اون چشم نازت بگم

تو هم هی دل بدی به دلم بهت بگم من یه کم

حرف دلمو حسی که دارمو چشم خوشگلم

انتظارم ازت اینه که بمونی پای دلم

اتفاقا خودم میمونم به پات و عاشقتم

میخوام حالت خودم خوبش کنم

بیا بشین جلوم موتو شونه کنم

انتظارم ازت اینه که بمونی پای دلم

اتفاقا خودم میمونم به پات و عاشقتم

میخوام حالت خودم خوبش کنم

بیا بشین جلوم موتو شونه کنم

خیلی حرفه منو تو بشیم محو هم شبو صبح

قلبم تا ابد دوست داره داستان منو تو ادامه داره

انتظارم ازت اینه که بمونی پای دلم

اتفاقا خودم میمونم به پات و عاشقتم

میخوام حالت خودم خوبش کنم

بیا بشین جلوم موتو شونه کنم

انتظارم ازت اینه که بمونی پای دلم

اتفاقا خودم میمونم به پات و عاشقتم

میخوام حالت خودم خوبش کنم

بیا بشین جلوم موتو شونه کنم