بازم دلشروه هوای موهای لختت حالا بجای من کی میخوابه رو تختت

موهامو از ته کندم بغضم ترکید وقت خداحافظی بود توو آخرین حرفت

عشقم نفس پیمان بودی نفسم برید وقتی عکساتو دیدم

کامنت برا اون که نفس منی و مگه نمیگفتی جواب کسیو نمیدم

خسته ام خسته حتی از این کلمه ها خسته از بغضم خسته از این شب گریه ها