متن آهنگ بهادر دلربایی

 

تو با اون خنده ی خاصت دلربایی میکنی

خیلی ممنون ازت گاهی نگاهی میکنی

به منه عاشق دور منه مجنون صبور

هر کی دلتنگه یه جور برای یارش

خنده هات مال منه حال تو حال منه

من میخوامت یه تنه یه جوری با عشق

تو بلدی کار تو میخوام بشم مال تو

فقط ازت میخوام که تا تهش بمونی

نمیبینی خندتو اون دل یک دنده تو

تو واسه عاشقی زیادی مهربونی

تو بلدی کار تو میخوام بشم مال تو

فقط ازت میخوام که تا تهش بمونی

نمیبینی خندتو اون دل یک دنده تو

تو واسه عاشقی زیادی مهربونی

تو با اون خنده ی خاصت دلربایی میکنی

خیلی ممنون ازت گاهی نگاهی میکنی

به منه عاشق دور منه مجنون صبور

هر کی دلتنگه یه جور برای یارش

تورو دیدم وقت عاشق شدنم بود

حس میکردم عشق تو جون و تنم بود

اومدی تا همه چیزم زیر رو شد

دیدمت قلبم از این سینه جدا شد

جدا شد

تو بلدی کار تو میخوام بشم مال تو

فقط ازت میخوام که تا تهش بمونی

نمیبینی خندتو اون دل یک دنده تو

تو واسه عاشقی زیادی مهربونی

تو بلدی کار تو میخوام بشم مال تو

فقط ازت میخوام که تا تهش بمونی

نمیبینی خندتو اون دل یک دنده تو

تو واسه عاشقی زیادی مهربونی

تو با اون خنده ی خاصت دلربایی میکنی

خیلی ممنون ازت گاهی نگاهی میکنی

به منه عاشق دور منه مجنون صبور

هر کی دلتنگه یه جور برای یارش