متن آهنگ حسین نژاد احمد دلربا

 

چشم چشم دو ابرو وای از نگاهت

آن گیسوانت دل می رباید

در دامت افتاد دل بیقرارم

من که گفته بودم بی تو دل ندارم

حالا توبیا با من عشقو برپا کن

باز در قلبت رو به روی من وا کن

حالا تو بیا با من عشقو برپا کن

باز در قلبت رو به روی من وا کن

تویی مو فرفری جونوم عزیزوم یار خندونوم

بلا به دور از اون جونت منو انقد نرنجونوم

منم آن مرد عاشق بدان این تو لایق

که من از باغ عشقت چینوم دشت شقایق

تویی مغرور جذاب منم عاشق

بی تاب در کوی نگاه نکن ما را گرفتار

حالا تو بیا با من عشقو برپا کن

باز در قلبت رو به روی من وا کن

حالا تو بیا با من عشقو برپا کن

باز در قلبت رو به روی من وا کن

حالا تو بیا با من عشقو برپا کن

باز در قلبت رو به روی من وا کن

حالا تو بیا با من عشقو برپا کن

باز در قلبت رو به روی من وا کن