متن آهنگ ایوان بند دلم خواست

 

نم بارون یواش زده توو کوچه نباش نکنه سرما بخوری

با من میخوای چه کنی بلدی دیوونه کنی

بگو ببینم چطوری دست توو دست راه بریم تا خود ماه بریم

یهو دلم خواست بیا تو و بارون و من

حرف عشقی زدن یهو دلم خواست بیا

وای دلم دلم دلم واسه تو میره خوشگلم

تو مثه دریایی و من آتیش لب ساحلم

تورو چشم نکنن با تو خوش و بش نکنن نمیرسه به پات

اگه ماهو آرایش نکن ماهو آرایش نکنن

چشم داره به تو هر کی کور شه عشقم

از دورت بگو دنیا دور شه عشقم

پیشت آرومم اصا بند میاد زبونم

دوست دارم میخوام بگم اما نمیتونم

وای دلم دلم دلم واسه تو میره خوشگلم

تو مثه دریایی و من آتیش لب ساحلم

تورو چشم نکنن با تو خوش و بش نکنن نمیرسه به پات

اگه ماهو آرایش نکن ماهو آرایش نکنن