متن آهنگ مهدی جهانی دلم پیشته

 

سلام ای غریبه حالت روبراهه میدونی توو چشمات پر از نور ماهه

دارم خاطراتو میدن دست بارون چه عطر عجیبی پیچیده توو ایوون

از این راه دورم دلم پیشته سنگ صبورم دلم پیشته

با اینکه جلو چشم این آدما شکسته غرورم دلم پیشته

از این راه دورم دلم پیشته سنگ صبورم دلم پیشته

با اینکه جلو چشم این آدما شکسته غرورم دلم پیشته

بکش روتو امشب هوا سرده آخر یکی توی خوابش موهاتو میبافه

خدا رو چه دیدی شاید جاده واشه  میای سمت خونه حالم روبراه شه

هنوزم همونی همون قدر قشنگ هنوز هم همون قدر دلم میشه تنگ

واست گل خریدم شاید اومدی مثه قدیم که زنگ میزدی

از این راه دورم دلم پیشته سنگ صبورم دلم پیشته

با اینکه جلو چشم این آدما شکسته غرورم دلم پیشته

از این راه دورم دلم پیشته سنگ صبورم دلم پیشته

با اینکه جلو چشم این آدما شکسته غرورم دلم پیشته