ای تو بهانه واسه موندن ای نهایت رسیدن ای تو خود لحظه بودن

تا طلوع صبح خورشید و دمیدن ای همه خوبی همه پاکی

تو کلام آخر من ای تو پر از وسوسه عشق تو شدی تمامی زندگی من

اسم تو هر چی که میگم همه تکرار تو حرفهای دل من

چشم تو هر جا که میرم