متن آهنگ دلگیرم یادم باش نزدیکم باشی کاش

 

دل گیرم ، یادم باش ، نزدیکم باشی کاش

غمگینم می دونم از قلبت بیرونم

دل گیرم ، یادم باش ، نزدیکم باشی کاش

غمگینم می دونم از قلبت بیرونم