متن آهنگ دل بردی از من ساده وای از من دلداده

 

دل بردی از من ساده؛ وای از منه دلداده

مهرت به جان افتاده با من چه کردی

چشمت خمارم کرده دل بیقرارم کرده

دیدی چه کارم کرده

با من چه کردی با من چه کردی جانم

خاکم تویی

بارانم