متن آهنگ سعید کریمی دل منو سوزوندی

 

روزای خوبم بدون تو خیلی غمگینه سرد و سنگینه تو کجایی

بعد از اون دیگه تنها موندم ای سیه گیسو چشمای جادو تو کجایی

دل منو سوزوندی تو کجایی جونوم به لب رسوندی تو کجایی

جونوم به لب رسوندی تو کجایی دل منو سوزوندی تو کجایی

شب راز آلود توی چشمات داره میشینه مثه آیینه تو کجایی

گاهی میشینم وقتی تنها رو به دیوارم با چشم غبار تو کجایی

دل منو سوزوندی تو کجایی جونوم به لب رسوندی تو کجایی

دل منو سوزوندی تو کجایی جونوم به لب رسوندی تو کجایی

دل منو سوزوندی تو کجایی جونوم به لب رسوندی تو کجایی

شعر چشاتو ای نازنین هی مینویسم با چشم خیسم توو بارونا

شعر چشاتو ای نازنین هی مینویسم با چشم خیسم توو بارونا

غم زیباتو ای محبوبم با تن تب دار میشکم اینبار تو کجایی

غم زیباتو ای محبوبم با تن تب دار میشکم اینبار تو کجایی

دل منو سوزوندی تو کجایی جونوم به لب رسوندی تو کجایی

دل منو سوزوندی تو کجایی جونوم به لب رسوندی تو کجایی

دل منو سوزوندی تو کجایی جونوم به لب رسوندی تو کجایی

روزای خوبم بدون تو خیلی غمگینه سرد و سنگینه تو کجایی

بعد از اون دیگه تنها موندم ای سیه گیسو چشمای جادو تو کجایی

دل منو سوزوندی تو کجایی جونوم به لب رسوندی تو کجایی

دل منو سوزوندی تو کجایی جونوم به لب رسوندی آخ تو کجایی

جونوم به لب رسوندی آخ تو کجایی