دل من ثانیه وار فکرته بی اختیار من خود آزارم ولی پای عاشقی بذار

گوشه ای از قلبمو تا ابد دادم به تو دل بریدم از همه

تا بشم پابند تو ای وای باید از عشق نگاه تو شهرو بهم بریزم

یه تنه باید به آسمونا بگم چشمای تو فقط مال منه

اینو به کل دنیا میگم عشقتو سهم منه

میخوام غزل بسازم ازت هر جایی ورد زبونا بشه میخوام که

عشق توو دلمون قصه ی مردم دنیا بشه

باید که از علاقه ی ما بدجوری غوغا بشه