دل به تو بنده دیوونه پسنده خنده هات این دلو از جا دیگه کنده

 آره دلبر نابم تنها انتخابم

ببین از دست تو من مستو خرابم

ای وای ای وای به دلم نمیذاره از پیشت برم میدونی بدجوری دوست دارم

عشق طناز خودم دیوونه ی لجباز خودم

 همه دنیامو به پات میذارم