متن آهنگ دل شب یادت کرده دلم ای داد به سرم مانده

 

دل شب

یادت کرده دلم ای داد

به سرم مانده صدای تو

غم تو حس

عجیبی به گلوم

بغض غریبی به سرم

خاطره های تو