دنیا شده برام مثل زندون

نداره درد من خدا درمون

نداره ظلم این دنیا پایدار

از زندگی نالم امان امان

پر از درد و غمم خدا خدا

دانلود آهنگ آروم آروم از علی رزاقی

نیکش جانما کجا کجا

نداره این دنیا دیگه صفا