متن نوحه دوباره حال قلبمو نگات عوض کرد

 

‼ دوباره حال قلبمو نگات عوض کرد …

‼ مسیر زندگی مو روضه هات عوض کرد …

‼ کسی منو نخواست ولی تو دادی راهم …

‼ همیشه وقت بی کسی شدی پناهم …

‼ آقا سلام میشه به من اجازه بدی بازم بیام …

‼ دیگه تموم میشه همه ی دلتنگی هام …

‼ آقا سلام با رویای بین الحرمین …

‼ خیلی خیلی دلتنگم حسین …

‼ آقام آقام آقام یا حسین …

‼ منو صدا بزن بده راهو نشونم …

‼ شور میزنه دلم نشه که جا بمونم …

‼ غریبم اما خوبه باز یه آشنا هست …

‼ هش میگم هرچی بشه امام رضا هست …

‼ عمرم سلام مثل همیشه حاجتمو از تو می خوام …

‼ بنویس اربعینمو که من هم بیام …

‼ عشقم سلام سلطان قربون معرفتت …

‼ یادم میمونه معرفتت آقام آقام آقام یا حسین …