متن آهنگ حمید افرا دوباره

 

بریدم از دنیا کلافه و خستم رفتیو ندیدی چه ساده شکستم 

همه درا بسته است منمو یه بن بست کاش که میدونستی دلم به تو بسته است

دلم چه وابسته است 

هی تو تو همونی که گفتی برو توی که سوزندی قلبمو دیونه من میخوام تورو 

هی تو تو همونی که گفتی برو توی که سوزندی قلبمو دیونه من میخوام تورو

میخوام تورو 

میخوام توو این بارون دوباره پیدا شی فقط خودم باشم فقط خودت باشی

 تو با غم دوریت تنهاترم کردی میدونی که میخوام دوباره برگردی 

هی تو تو همونی که گفتی برو توی که سوزندی قلبمو دیونه من میخوام تورو 

هی تو تو همونی که گفتی برو توی که سوزندی قلبمو دیونه من میخوام تورو

میخوام تورو