متن آهنگ حجت اشرف زاده دورت بگردم

 

دردی كه درمانش تو باشی دوس دارم

بغضی كه بارانش تو باشی دوس دارم

ديوانه ام من گرچه پايان منی تو

هرچه كه پايانش تو باشی دوس دارم

تو نفسی همه كسی بمان برايم

 زيبا شده با عشق تو حالو هوايم

ای ماه من همراه من دورت بگردم

در چشم تو ديوانگی را دوره كردم

دورت بگردم دورت بگردم

ديوانه ام من تا كه فهميدی دلت رفت

از عشق آن لحظه كه ترسيدی دلت رفت

هی ادعا كردی چه ها گفتی بماند

 با چشم خود ای عشق من ديدی دلت رفت

تو نفسی همه كسی بمان برايم

 زيبا شده با عشق تو حالو هوايم

ای ماه من همراه من دورت بگردم

در چشم تو ديوانگی را دوره كردم

دورت بگردم دورت بگردم